خداوند (حتّی) به اندازه سنگينی ذره‏ای ستم نمی‏كند؛ و اگر كار نيكی باشد، آن را دو چندان می‏سازد؛ و از نزد خود، پاداش عظيمی (در برابر آن) می‏دهد.
بیشتر...